@ YuyunCH
Pgas hihi ...?
@ YuyunCH
???
@ YuyunCH
Vrs?
@ YuyunCH
2380?
Jabintang Borneo Sen...
Mau smpe kapan inii? ??
@ YuyunCH
Sabar. ..
@ YuyunCH
Skitar 600an dropnya...nunggu mantul harus sabar
@ YuyunCH
Pgas juga drop 3860 minggu lalu...trus up lagi kan
@ YuyunCH
Nanti sy share vrs kbli sm pgas